Εμφάνιση όλων των 3 αποτελεσμάτων

Το Channeling είναι η επικοινωνία μεταξύ ενός ανθρώπου και των Πνευματικών Οδηγών, οι οποίοι έχουν σκοπό την καθοδήγηση του ατόμου στην προσωπική του εξέλιξη.

Μέσω μιας συνειδητής επικοινωνίας με τους οδηγούς, ο channeler/ διερμηνέας λαμβάνει τα μηνύματα σε ένα διαισθητικό, νοητικό, συναισθηματικό ή και λεκτικό επίπεδο και τα αποκωδικοποιεί σε συναφείς πληροφορίες τις οποίες τις μεταφέρει στον ενδιαφερόμενο.

Oι οδηγοί ενημερώνουν τον ενδιαφερόμενο για τα κύρια θέματα της ζωής του, τα οποία απαιτούν την προσοχή του. Η ανάλυση των θεμάτων αυτών πάει σε συναισθηματικό υπόβαθρο, εξηγείται γιατί έχουν προκύψει και δίνεται καθοδήγηση για το πώς μπορούν να επεξεργαστούν συναισθηματικά εμπόδια και πεποιθήσεις προκειμένου να αλλάξουν και οι καταστάσεις που προβληματίζουν τον ενδιαφερόμενο προς την κατεύθυνση που τον ευνοεί.

Στην ουσία, η καθοδίγηση αποσκοπεί στο να κατανοήσει κάποιος τις διασυνδέσεις των διαφορετικών θεμάτων στη ζωή του, πως προέκύψαν, την προσωπική αλήθεια του και πώς μπορεί να τα διαχειριστεί και να τα μεταμορφώσει σε κάτι θετικό. Το channeling μπορεί να θεωρηθεί και ως πνευματική ψυχοθεραπεία.